Did you already Register ?

LOGIN

Time Table

Information & Communication Technology තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ශණයසිද්ධාන්ත පන්තියකි. පළමුවර විභාගයට පෙනීසිටින සිසුන් සදහා වන අතර අනුපිලිවෙලට පාඩම් අධ්‍යනය කරන්න.

2021  සිද්ධාන්ත information & communication technology
ENROLL NOW

0 Papers

2021 සිද්ධාන්ත information & communication technology

සිද්ධාන්ත පන්තියකි. පළමුවර විභාගයට පෙනීසිටින සිසුන් සදහා වන අතර අනුපිලිවෙලට පාඩම් අධ්‍යනය කරන්න.

2021  පුනරීක්ෂණ information & communication technology
ENROLL NOW

0 Papers

2021 පුනරීක්ෂණ information & communication technology

සිද්ධාන්ත පන්තියකි. පළමුවර විභාගයට පෙනීසිටින සිසුන් සදහා වන අතර අනුපිලිවෙලට පාඩම් අධ්‍යනය කරන්න.

2022  සිද්ධාන්ත information & communication technology
ENROLL NOW

0 Papers

2022 සිද්ධාන්ත information & communication technology

සිද්ධාන්ත පන්තියකි. පළමුවර විභාගයට පෙනීසිටින සිසුන් සදහා වන අතර අනුපිලිවෙලට පාඩම් අධ්‍යනය කරන්න.

How to Use, beezz.app ?